Skip to main content

Devijacija značenje

šta znači Devijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Devijacija (vlatinski deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca; skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda.

Reč Devijacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (влат. девиатио) одступање неког тела од своје путање или правца; скретање (или: одступање) магнетне игле (код компаса) на броду због гвоздених маса брода.


Devojka je ženska osoba s kojom je neka osoba u intimnoj vezi. U ranije doba ...
Devocija kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje života, u...
Devotan bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, skrušen, p...
Devoracija gutanje, žderanje, proždiranje....
Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora traj...
Devomirati med. bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti....
Sve reči na slovo d