Skip to main content

Devonski period značenje

šta znači Devonski period

Na latinici: Definicija i značenje reči Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo, vulkanski rad bio veoma snažan, a organski svet raznovrsni ji i obilniji nego ranije; formacija koja se obrazovala između silurskei kar-boniferske, karbonske.

Reč Devonski period napisana unazad: devonski period i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: геол. у развитку Земљине коре доба у којем је трансгресија мора трајала веома дуго, вулкански рад био веома снажан, а органски свет разноврсни ји и обилнији него раније; формација која се образовала између силурскеи кар-бониферске, карбонске.

Slično: 
Devocija kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje života, u...
Devotan bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, skrušen, p...
Devoracija gutanje, žderanje, proždiranje....
Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora traj...
Devomirati med. bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti....
Devoluciono pravo pravo prenošenja nasledstva po kojem, ako umre jedan supružnik, cel...
Sve reči na slovo dZnačenje Šta znači