Skip to main content

Devocija značenje

šta znači Devocija

Na latinici: Definicija i značenje reči Devocija (latinski devotio) kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje života, u znak pokajanja, podzemnim bogovima; danas: pobožnost, smirenost, skruše-nost; veliko poštovanje, potpuna odanost; licemerstvo, pritvorna pobožnost; puza-vost, poniznost (devotizam).

Reč Devocija napisana unazad: devocija i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. девотио) код старих Римљана: драговољно посвећивање, жртвовање живота, у знак покајања, подземним боговима; данас: побожност, смиреност, скруше-ност; велико поштовање, потпуна оданост; лицемерство, притворна побожност; пуза-вост, понизност (девотизам).

Slično: 
Devocija kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje života, u...
Devotan bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, skrušen, p...
Devoracija gutanje, žderanje, proždiranje....
Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora traj...
Devomirati med. bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti....
Devoluciono pravo pravo prenošenja nasledstva po kojem, ako umre jedan supružnik, cel...
Sve reči na slovo dZnačenje Šta znači