Skip to main content

Devotan značenje

šta znači Devotan

Na latinici: Definicija i značenje reči Devotan (latinski devovere, devotus) bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, skrušen, ponizan; prezrivo: pritvorio pobožan, licemeran, pokoran, puzavičav, ponizan.

Reč Devotan napisana unazad: devotan i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. девовере, девотус) богу посвећен или одан, побожан, смирен; пун поштовања, скрушен, понизан; презриво: притворио побожан, лицемеран, покоран, пузавичав, понизан.

Slično: 
Devocija kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje života, u...
Devotan bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, skrušen, p...
Devoracija gutanje, žderanje, proždiranje....
Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora traj...
Devomirati med. bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti....
Devoluciono pravo pravo prenošenja nasledstva po kojem, ako umre jedan supružnik, cel...
Sve reči na slovo dZnačenje Šta znači