Skip to main content

Devomirati značenje

šta znači Devomirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Devomirati (latinski devomere)medicina: bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti.

Reč Devomirati napisana unazad: devomirati i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. девомере) мед. бљувати, избљувати, повратити, избацити.

Slično: 
Devocija kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje života, u...
Devotan bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, skrušen, p...
Devoracija gutanje, žderanje, proždiranje....
Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora traj...
Devomirati med. bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti....
Devoluciono pravo pravo prenošenja nasledstva po kojem, ako umre jedan supružnik, cel...
Sve reči na slovo dZnačenje Šta znači