Skip to main content

Droga značenje

šta znači Droga

Na latinici: Definicija i značenje reči Droga (fr. drogue) lekarija, neprerađen lek; farbarska roba.

Reč Droga sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. дрогуе) лекарија, непрерађен лек; фарбарска роба.


Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima....
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj stazi....
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koje je ugra...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d