Skip to main content

Droga

Šta znači Droga


Droga značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Droga (od francuske reči: drogue) lekarija, neprerađen lek; farbarska roba.

Reč Droga napisana unazad: agord

Droga se sastoji od 5 slova.

sta je Droga

Slično:
Šta znači Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točko...
Šta znači Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj st...
Šta znači Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gi...
Šta znači Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Šta znači Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koj...
Šta znači Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...