Skip to main content

Drozometrija značenje

šta znači Drozometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Drozometrija (od grčke reči: drosos, metron) merenje količine rose koja padne.

Reč Drozometrija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. дросос, метрон) мерење количине росе која падне.


Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima....
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj stazi....
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koje je ugra...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d