Skip to main content

Drops značenje

šta znači Drops

Na latinici: Definicija i značenje reči Drops (eng. drops) vrsta sitnih voćnih bombona;sport: udubljenje na trkačkoj stazi.

Reč Drops napisana unazad: drops i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. дропс) врста ситних воћних бомбона; сп. удубљење на тркачкој стази.

Slično: 
Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima....
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj stazi....
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koje je ugra...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d