Skip to main content

Dromos značenje

Šta znači Dromos


Dromos

latinica:

Definicija i značenje reči Dromos (od grčke reči: dromos) trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim igrama; staza koju je na takvoj trci trebalo pretrčati.

Reč Dromos napisana unazad: somord

Dromos se sastoji od 6 slova.

sta je Dromos

Slično:
Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točko...
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj st...
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gi...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koj...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d