Skip to main content

Dromos značenje

šta znači Dromos

Na latinici: Definicija i značenje reči Dromos (od grčke reči: dromos) trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim igrama; staza koju je na takvoj trci trebalo pretrčati.

Reč Dromos sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. дромос) трка, на колима или пешке, коју су стари Грци држали о гимнастичким играма; стаза коју је на таквој трци требало претрчати.


Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima....
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj stazi....
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koje je ugra...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d