Skip to main content

Duracija značenje

Šta znači Duracija


Duracija

latinica:

Definicija i značenje reči Duracija (od latinske reči: duratio) ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje.

Reč Duracija napisana unazad: ajicarud

Duracija se sastoji od 8 slova.

sta je Duracija

Slično:
Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in ...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma ...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži o...
Sve reči na slovo d