Skip to main content

Duraluminijum značenje

Šta znači Duraluminijum


Duraluminijum

latinica:

Definicija i značenje reči Duraluminijum (latinski durus tvrd, aluminium) laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži oko 4% bakra, oko 0,5% mangana, oko 0,5% magnezijuma i do 0,7% silicijuma; upotrebljava se za građenje aviona, automobila i železničkih vagona.

Reč Duraluminijum napisana unazad: mujinimularud

Duraluminijum se sastoji od 13 slova.

sta je Duraluminijum

Slično:
Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in ...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma ...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži o...
Sve reči na slovo d