Skip to main content

Duraluminijum značenje

šta znači Duraluminijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Duraluminijum (latinski durus tvrd, aluminium) laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži oko 4% bakra, oko 0,5% mangana, oko 0,5% magnezijuma i do 0,7% silicijuma; upotrebljava se za građenje aviona, automobila i železničkih vagona.

Reč Duraluminijum sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. дурус тврд, алуминиум) лака, врло чврста и постојана легура алуминијума, садржи око 4% бакра, око 0,5% мангана, око 0,5% магнезијума и до 0,7% силицијума; употребљава се за грађење авиона, аутомобила и железничких вагона.


Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in pejus opt...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma equiperdum...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može biti za j...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži oko 4% bakr...
Sve reči na slovo d