Skip to main content

Durus značenje

šta znači Durus

Na latinici: Definicija i značenje reči Durus (latinski durus) tvrd;anatomija: dura mater v. mater; prav. in durijus (latinski in durius) ili in pejus (latinski in pejus) optužiti, nekome optuzkenom, na narednom pretresu, staviti na teret krupnije otežavajuće okolnosti no što su mu stavljene na prethodnom.

Reč Durus sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. дурус) тврд; знат. дура матер в. матер; прав. ин дуријус (лат. ин дуриус) или ин пејус (лат. ин пејус) оптужити, некоме оптузкеном, на наредном претресу, ставити на терет крупније отежавајуће околности но што су му стављене на претходном.


Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in pejus opt...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma equiperdum...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može biti za j...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži oko 4% bakr...
Sve reči na slovo d