Skip to main content

Durus značenje

Šta znači Durus


Durus

latinica:

Definicija i značenje reči Durus (latinski durus) tvrd; anatomija: dura mater v. mater; pravo: in durijus (latinski in durius) ili in pejus (latinski in pejus) optužiti, nekome optuzkenom, na narednom pretresu, staviti na teret krupnije otežavajuće okolnosti no što su mu stavljene na prethodnom.

Reč Durus napisana unazad: surud

Durus se sastoji od 5 slova.

sta je Durus

Slično:
Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in ...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma ...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži o...
Sve reči na slovo d