Skip to main content

Durina značenje

Šta znači Durina


Durina

latinica:

Definicija i značenje reči Durina (od francuske reči: dourine) spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma equiperdumetnost:

Reč Durina napisana unazad: anirud

Durina se sastoji od 6 slova.

sta je Durina

Slično:
Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in ...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma ...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži o...
Sve reči na slovo d