Skip to main content

Durak značenje

šta znači Durak

Na latinici: Definicija i značenje reči Durak (rus. durak) ludak, šaljivčina, lakrdijaš; kao psovka: budala.

Reč Durak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус. дурак) лудак, шаљивчина, лакрдијаш; као псовка: будала.


Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in pejus opt...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma equiperdum...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može biti za j...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži oko 4% bakr...
Sve reči na slovo d