Skip to main content

Durak značenje

Šta znači Durak


Durak

latinica:

Definicija i značenje reči Durak (rus. durak) ludak, šaljivčina, lakrdijaš; kao psovka: budala.

Reč Durak napisana unazad: karud

Durak se sastoji od 5 slova.

sta je Durak

Slično:
Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in ...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma ...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži o...
Sve reči na slovo d