Skip to main content

Džukela značenje

Šta znači Džukela

Na latinici: Definicija i značenje reči Džukela (arap.) psina, gadan pas skitnica;figurativno: nevaljao čovek; lenjivac, propalica, kalaštura.

Reč Džukela napisana unazad: alekužd

Džukela se sastoji od 7 slova.

Šta je Džukela

На Ћирилици: (арап.) псина, гадан пас скитница; фиг. неваљао човек; лењивац, пропалица, калаштура.

Slično: 
Džungla ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusov...
Džumhur narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
Džumle pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
Džumbus zabava, igra; nered....
Džuma muslimansko klanjanje petkom....
Džulus dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća tursk...
Sve reči na slovo dz