Skip to main content

Džuma značenje

šta znači Džuma

Na latinici: Definicija i značenje reči Džuma (arap. Cita-,od turske reči: sita) muslimansko klanjanje petkom.

Reč Džuma napisana unazad: džuma i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. Цита-, тур. сита) муслиманско клањање петком.

Slično: 
Džungla ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusov...
Džumhur narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
Džumle pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
Džumbus zabava, igra; nered....
Džuma muslimansko klanjanje petkom....
Džulus dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća tursk...
Sve reči na slovo d