Skip to main content

Džumle značenje

šta znači Džumle

Na latinici: Definicija i značenje reči Džumle (arap. gumla,od turske reči: cumle) prilog: sve, ukupno, svi zajedno.

Reč Džumle sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. гумла, тур. цумле) прил. све, укупно, сви заједно.


Džungla ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusov...
Džumhur narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
Džumle pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
Džumbus zabava, igra; nered....
Džuma muslimansko klanjanje petkom....
Džulus dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća tursk...
Sve reči na slovo d