Skip to main content

Džumbus značenje

šta znači Džumbus

Na latinici: Definicija i značenje reči Džumbus (pere. gunbiSI,od turske reči: cumbu?) zabava, igra; nered.

Reč Džumbus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. гунбиСИ, тур. цумбу?) забава, игра; неред.


Džungla ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusov...
Džumhur narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
Džumle pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
Džumbus zabava, igra; nered....
Džuma muslimansko klanjanje petkom....
Džulus dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća tursk...
Sve reči na slovo d