Skip to main content

Džumhur značenje

šta znači Džumhur

Na latinici: Definicija i značenje reči Džumhur (arap. gumhur,od turske reči: cumhur) narod, masa; skup, skupština, sastanak.

Reč Džumhur sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. гумхур, тур. цумхур) народ, маса; скуп, скупштина, састанак.


Džungla ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusov...
Džumhur narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
Džumle pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
Džumbus zabava, igra; nered....
Džuma muslimansko klanjanje petkom....
Džulus dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća tursk...
Sve reči na slovo d