Skip to main content

Džul značenje

šta znači Džul

Na latinici: Definicija i značenje reči Džul (eng. joule)fizika: jedinica za rad u apso-lutnom sistemu, =10- erga (naziv u čast engleskog fizičara Džula, Joše, 1818 — 1889); džaul.

Reč Džul sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. јоуле) физ. јединица за рад у апсо-лутном систему, =10- ерга (назив у част енглеског физичара Джула, Јоше, 1818 — 1889); джаул.


Džungla ravnica obrasla prašumom i ispresecana baruštinama obraslim bambusov...
Džumhur narod, masa; skup, skupština, sastanak. ...
Džumle pril. sve, ukupno, svi zajedno. ...
Džumbus zabava, igra; nered....
Džuma muslimansko klanjanje petkom....
Džulus dažbina koju je svaka crkva u Srbiji, do 1804, morala da plaća tursk...
Sve reči na slovo d