Skip to main content

Eflorescencija značenje

Šta znači Eflorescencija


Eflorescencija

latinica:

Definicija i značenje reči Eflorescencija (od latinske reči: efflorescentia) vot. procvetavanje, doba cvetanja; medicina: pojavljivala bubuljica na koži, ospičanje; hemija: izbijanje sonih kristala na površini čvrstih tela, npr. na zidovima koji su podesni za stvaranje šalitrenih soli.

Reč Eflorescencija napisana unazad: ajicnecserolfe

Eflorescencija se sastoji od 14 slova.

sta je Eflorescencija

Slično:
Efluksija isticanje, oticanje, izlivanje...
Efluviografija pravljenje fotografskih slika u mraku....
Eflorescirati bat. cvetati, procvetavati; med. izbijati na koži, bubulji...
Eflorescencija vot. procvetavanje, doba cvetanja; med. pojavljivala bubul...
Sve reči na slovo e