Skip to main content

Eflorescirati značenje

šta znači Eflorescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Eflorescirati (latinski efflorescere) bat. cvetati, procvetavati;medicina: izbijati na koži, bubuljičati se, osipati se.

Reč Eflorescirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. еффлоресцере) бат. цветати, процветавати; мед. избијати на кожи, бубуљичати се, осипати се.


Efluksija isticanje, oticanje, izlivanje...
Efluviografija pravljenje fotografskih slika u mraku....
Eflorescirati bat. cvetati, procvetavati; med. izbijati na koži, bubuljičati se, o...
Eflorescencija vot. procvetavanje, doba cvetanja; med. pojavljivala bubuljica na ko...
Sve reči na slovo e