Skip to main content

Eflorescirati značenje

Šta znači Eflorescirati


Eflorescirati

latinica:

Definicija i značenje reči Eflorescirati (latinski efflorescere) bat. cvetati, procvetavati; medicina: izbijati na koži, bubuljičati se, osipati se.

Reč Eflorescirati napisana unazad: itaricserolfe

Eflorescirati se sastoji od 13 slova.

sta je Eflorescirati

Slično:
Efluksija isticanje, oticanje, izlivanje...
Efluviografija pravljenje fotografskih slika u mraku....
Eflorescirati bat. cvetati, procvetavati; med. izbijati na koži, bubulji...
Eflorescencija vot. procvetavanje, doba cvetanja; med. pojavljivala bubul...
Sve reči na slovo e