Skip to main content

Efluksija značenje

šta znači Efluksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Efluksija (od latinske reči: effluxio) isticanje, oticanje, izlivanje

Reč Efluksija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. еффлуxио) истицање, отицање, изливање


Efluksija isticanje, oticanje, izlivanje...
Efluviografija pravljenje fotografskih slika u mraku....
Eflorescirati bat. cvetati, procvetavati; med. izbijati na koži, bubuljičati se, o...
Eflorescencija vot. procvetavanje, doba cvetanja; med. pojavljivala bubuljica na ko...
Sve reči na slovo e