Skip to main content

Efluksija značenje

Šta znači Efluksija


Efluksija

latinica:

Definicija i značenje reči Efluksija (od latinske reči: effluxio) isticanje, oticanje, izlivanje

Reč Efluksija napisana unazad: ajiskulfe

Efluksija se sastoji od 9 slova.

sta je Efluksija

Slično:
Efluksija isticanje, oticanje, izlivanje...
Efluviografija pravljenje fotografskih slika u mraku....
Eflorescirati bat. cvetati, procvetavati; med. izbijati na koži, bubulji...
Eflorescencija vot. procvetavanje, doba cvetanja; med. pojavljivala bubul...
Sve reči na slovo e