Skip to main content

Šta znači Efluviografija značenje reči


Efluviografija

latinica:

Definicija i značenje reči Efluviografija (latinski effluere izići, obelodaniti se, od grčke reči: grapho pišem) pravljenje fotografskih slika u mraku.

Reč Efluviografija napisana unazad: ajifargoivulfe

Efluviografija se sastoji od 14 slova.

sta je Efluviografija

Slično:
Efluksija isticanje, oticanje, izlivanje...
Efluviografija pravljenje fotografskih slika u mraku....
Eflorescirati bat. cvetati, procvetavati; med. izbijati na koži, bubulji...
Eflorescencija vot. procvetavanje, doba cvetanja; med. pojavljivala bubul...
Sve reči na slovo e