Skip to main content

Ehinoftalmija značenje

Šta znači Ehinoftalmija


Ehinoftalmija

latinica:

Definicija i značenje reči Ehinoftalmija (od grčke reči: echinos, ophthalmos oko) medicina: zapaljenje očiju.

Reč Ehinoftalmija napisana unazad: ajimlatfonihe

Ehinoftalmija se sastoji od 13 slova.

sta je Ehinoftalmija

Slično:
Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba...
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jet...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bo...
Sve reči na slovo e