Skip to main content

Ehinoftalmija značenje

šta znači Ehinoftalmija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ehinoftalmija (od grčke reči: echinos, ophthalmos oko) med. zapaljenje očiju.

Reč Ehinoftalmija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ецхинос, опхтхалмос око) мед. запал>ење очију.


Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba-kusa....
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jetri, a ređe...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bodljikama i...
Sve reči na slovo e