Skip to main content

Šta znači Ehinoidi značenje reči


Ehinoidi

latinica:

Definicija i značenje reči Ehinoidi (od grčke reči: echfnos, eidos oblik) pl. zoologija: morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bodljikama i krečnom ljuštuod romanske reči:

Reč Ehinoidi napisana unazad: idionihe

Ehinoidi se sastoji od 8 slova.

sta je Ehinoidi

Slično:
Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba...
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jet...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bo...
Sve reči na slovo e