Skip to main content

Ehinus značenje

Šta znači Ehinus


Ehinus

latinica:

Definicija i značenje reči Ehinus (od grčke reči: echinos) jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod abakusa.

Reč Ehinus napisana unazad: sunihe

Ehinus se sastoji od 6 slova.

sta je Ehinus

Slično:
Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba...
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jet...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bo...
Sve reči na slovo e