Skip to main content

Ehinus značenje

šta znači Ehinus

Na latinici: Definicija i značenje reči Ehinus (od grčke reči: echinos) jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba-kusa.

Reč Ehinus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ецхинос) јеж; морски јеж; арх. украс на јонским стубовима испод аба-куса.


Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba-kusa....
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jetri, a ređe...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bodljikama i...
Sve reči na slovo e