Skip to main content

Ehinokokus značenje

Šta znači Ehinokokus


Ehinokokus

latinica:

Definicija i značenje reči Ehinokokus (od grčke reči: echinos, kokkos zrno, bobica) zoologija: jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jetri, a ređe u mozgu ili bubrezima čovečjim, prelazi sa psa (žednjak, komuška, mehurica, pasja glista, klobučasta glista, komunisti crv).

Reč Ehinokokus napisana unazad: sukokonihe

Ehinokokus se sastoji od 10 slova.

sta je Ehinokokus

Slično:
Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba...
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jet...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bo...
Sve reči na slovo e