Skip to main content

Ekonomicnost značenje

šta znači Ekonomicnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekonomicnost (od grčke reči: oikonomia) poslovanje koje uz najmanje troškove postiže najveći privredni učinak, racionalnost.

Reč Ekonomicnost sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. оикономиа) пословање које уз најмање трошкове постиже највећи привредни учинак, рационалност.


Ekoskopija proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući....
Ekopa med. povreda kosti, naročito lubanje....
Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini iz...
Ekonomičan koji ne iziskuje velike troškove, koji donosi upggedu, celishodan, r...
Ekonomist(a) pristalica fiziokratskog sistema ; stručnjak, proučavalac privredni...
Ekonomika l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje pr...
Sve reči na slovo e