Skip to main content

Ekopa značenje

šta znači Ekopa

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekopa (od grčke reči: ekkope isek)medicina: povreda kosti, naročito lubanje.

Reč Ekopa sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. еккопе исек) мед. повреда кости, нарочито лубање.


Ekoskopija proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući....
Ekopa med. povreda kosti, naročito lubanje....
Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini iz...
Ekonomičan koji ne iziskuje velike troškove, koji donosi upggedu, celishodan, r...
Ekonomist(a) pristalica fiziokratskog sistema ; stručnjak, proučavalac privredni...
Ekonomika l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje pr...
Sve reči na slovo e