Skip to main content

Ekonomski sistem značenje

šta znači Ekonomski sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini izvor bogatstva i blagostanja jednog naroda i države.

Reč Ekonomski sistem sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: привредне уређење; схватање физиократа по којем је земља једини извор богатства и благостања једног народа и државе.


Ekoskopija proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući....
Ekopa med. povreda kosti, naročito lubanje....
Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini iz...
Ekonomičan koji ne iziskuje velike troškove, koji donosi upggedu, celishodan, r...
Ekonomist(a) pristalica fiziokratskog sistema ; stručnjak, proučavalac privredni...
Ekonomika l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje pr...
Sve reči na slovo e