Skip to main content

Ekoskopija značenje

šta znači Ekoskopija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekoskopija (od grčke reči: oikos kuća, skopeo gledam) proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući.

Reč Ekoskopija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. оикос кућа, скопео гледам) прорицање по случајним појавама у кући или на кући.


Ekoskopija proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući....
Ekopa med. povreda kosti, naročito lubanje....
Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini iz...
Ekonomičan koji ne iziskuje velike troškove, koji donosi upggedu, celishodan, r...
Ekonomist(a) pristalica fiziokratskog sistema ; stručnjak, proučavalac privredni...
Ekonomika l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje pr...
Sve reči na slovo e