Skip to main content

Ekonomika značenje

šta znači Ekonomika

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekonomika (od grčke reči: oikonomike) l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje privrednih lojava; 2. privreda, privredni sistem; 3. ekonomisanje, štednja, ušteda, racionalna upotreba.

Reč Ekonomika sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. оикономике) л. економија, чешће практична примењена, праћење и проучавање привредних лојава; 2. привреда, привредни систем; 3. економисање, штедња, уштеда, рационална употреба.


Ekoskopija proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući....
Ekopa med. povreda kosti, naročito lubanje....
Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini iz...
Ekonomičan koji ne iziskuje velike troškove, koji donosi upggedu, celishodan, r...
Ekonomist(a) pristalica fiziokratskog sistema ; stručnjak, proučavalac privredni...
Ekonomika l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje pr...
Sve reči na slovo e