Skip to main content

Ekonomski značenje

šta znači Ekonomski

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekonomski (od grčke reči: oikonomikos) domaćinstven, kućanstven, gospodarstven, koji je po načelima ekonomije; (poljo)privredni; domaćinski.

Reč Ekonomski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. оикономикос) домаћинствен, кућанствен, господарствен, који је по начелима економије; (пољо)привредни; домаћински.


Ekoskopija proricanje po slučajnim pojavama u kući ili na kući....
Ekopa med. povreda kosti, naročito lubanje....
Ekonomski sistem privredne uređenje; shvatanje fiziokrata po kojem je zemlja jedini iz...
Ekonomičan koji ne iziskuje velike troškove, koji donosi upggedu, celishodan, r...
Ekonomist(a) pristalica fiziokratskog sistema ; stručnjak, proučavalac privredni...
Ekonomika l. ekonomija, češće praktična primenjena, praćenje i proučavanje pr...
Sve reči na slovo e