Skip to main content

Eksčendž značenje

šta znači Eksčendž

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksčendž (eng. exchange)trgovina: razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksčendž (eng. bili of exchange) menično pismo, menica.

Reč Eksčendž sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. еxцханге) трг. размена, мењање, трампљење; лондонске берза; бил ов ексчендж (енг. били оф еxцханге) менично писмо, меница.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e