Skip to main content

Šta znači Eksčendž značenje reči


Eksčendž

latinica:

Definicija i značenje reči Eksčendž (eng. exchange) trgovina: razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksčendž (eng. bili of exchange) menično pismo, menica.

Reč Eksčendž napisana unazad: ždnečske

Eksčendž se sastoji od 8 slova.

sta je Eksčendž

Slično:
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo e