Skip to main content

Šta znači Ekscitativan značenje reči


Ekscitativan

latinica:

Definicija i značenje reči Ekscitativan (od latinske reči: excitativus) nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, koji podbada, koji podstrekava, koji podstiče.

Reč Ekscitativan napisana unazad: navitaticske

Ekscitativan se sastoji od 12 slova.

sta je Ekscitativan

Slično:
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo e