Skip to main content

Ekscitativan značenje

šta znači Ekscitativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekscitativan (od latinske reči: excitativus) nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, koji podbada, koji podstre-kava, koji podstiče.

Reč Ekscitativan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. еxцитативус) надражан, који надражује, надражујући; подбодљив, подстрекљив, који подбада, који подстре-кава, који подстиче.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e