Skip to main content

Ekscitirati značenje

šta znači Ekscitirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekscitirati (latinski excitare) podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, sokoliti; uzbuditi,uzbuđiva-ti, izazivati, izazvati.

Reč Ekscitirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. еxцитаре) подстицати, под-бадати; надраживати, побуђивати, дражи-ти; бодрити, соколити; узбудити,узбуђива-ти, изазивати, изазвати.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e