Skip to main content

Eksplicitno značenje

šta znači Eksplicitno

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u književnosti, a dosta ređe u svakodnevnoj komunikaciji. Prateći etimologiju reči dolazimo do saznanja da je ova reč u naš jezik dospela od latinske reči explicare u značenju razviti, razmnožavati. U širem smislu eksplicitno znači jasno, nedvosmisleno odnosno predstavlja svaku tvrdnju koja je jasno predočena. Ekspicitno je ono što je očigledno i očevidno, te ga nije potrebno dodatno objašnjavati.

Reč Eksplicitno sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: Појам експлицитно представља термин који се претежно користи у књижевности, а доста ређе у свакодневној комуникацији. Пратећи етимологију речи долазимо до сазнања да је ова реч у наш језик доспела од латинске речи еxплицаре у значењу развити, размножавати. У ширем смислу експлицитно значи јасно, недвосмислено односно представља сваку тврдњу која је јасно предочена. Експицитно је оно што је очигледно и очевидно, те га није потребно додатно објашњавати.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e