Skip to main content

Eksces značenje

Šta znači Eksces

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksces (latinski excessus) prekomernost, preteranost; ispad, izgred, prestup, istup; nasilje, svirepost; ekscesus in modo (latinski excessus in modo)pravo: greška u načinu izvođenja ili u obliku neke radnje.

Reč Eksces napisana unazad: secske

Eksces se sastoji od 6 slova.

Šta je Eksces

На Ћирилици: (лат. еxцессус) прекомерност, претераност; испад, изгред, преступ, иступ; насиље, свирепост; ексцесус ин модо (лат. еxцессус ин модо) прав. грешка у начину извођења или у облику неке радње.

Slično: 
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E