Skip to main content

Eksces

Šta znači Eksces


Eksces značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eksces (latinski excessus) prekomernost, preteranost; ispad, izgred, prestup, istup; nasilje, svirepost; ekscesus in modo (latinski excessus in modo) pravo: greška u načinu izvođenja ili u obliku neke radnje.

Reč Eksces napisana unazad: secske

Eksces se sastoji od 6 slova.

sta je Eksces

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...