Skip to main content

Ekskomunicirati

Šta znači Ekskomunicirati


Ekskomunicirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekskomunicirati (od latinske reči: excommunicare) isključiti iz crkvene zajednice, baciti anatemu, anatemisati.

Reč Ekskomunicirati napisana unazad: itaricinumokske

Ekskomunicirati se sastoji od 15 slova.

sta je Ekskomunicirati

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...