Skip to main content

Ekskomunicirati značenje

šta znači Ekskomunicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekskomunicirati (od latinske reči: excommunicare) isključiti iz crkvene zajednice, baciti anatemu, anatemisati.

Reč Ekskomunicirati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. еxцоммуницаре) искључити из црквене заједнице, бацити анатему, анатемисати.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e