Skip to main content

Ekspanzija značenje

Šta znači Ekspanzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekspanzija (od latinske reči: expansio) širenje, raširivanje, raširenje, proširenje; raši-renje, raširenost; napon.

Reč Ekspanzija napisana unazad: ajiznapske

Ekspanzija se sastoji od 10 slova.

Šta je Ekspanzija

На Ћирилици: (нлат. еxпансио) ширење, раширивање, раширење, проширење; раши-рење, раширеност; напон.

Slično: 
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E