Skip to main content

Ekspanzija

Šta znači Ekspanzija


Ekspanzija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekspanzija (od latinske reči: expansio) širenje, raširivanje, raširenje, proširenje; raširenje, raširenost; napon.

Reč Ekspanzija napisana unazad: ajiznapske

Ekspanzija se sastoji od 10 slova.

sta je Ekspanzija

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...