Skip to main content

Ekspedicija značenje

Šta znači Ekspedicija


Ekspedicija

latinica:

Definicija i značenje reči Ekspedicija (latinski expeditio) slanje, odašiljanje, otpravljanje, otpremanje; pohod više lica sa izvesnim ciljem, npr. naučnim; vojno preduzeće, pohod; mesto u pošti gde se pošiljke pripremaju za odašiljanje i odakle se šalju; odeljenje u administraciji nekog lista odakle se list šalje na poštu i gde se izdaje prodavcima; trgovina: v. špedicija.

Reč Ekspedicija napisana unazad: ajicidepske

Ekspedicija se sastoji od 11 slova.

sta je Ekspedicija

Slično:
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E