Skip to main content

Ekspedicija značenje

šta znači Ekspedicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekspedicija (latinski expeditio) slanje, odašiljanje, otpravljanje, otpremanje; pohod više lica sa izvesnim ciljem, npr. naučnim; vojno preduzeće, pohod; mesto u pošti gde se pošiljke pripremaju za odašiljanje i odakle se šalju; odeljenje u administraciji nekog lista odakle se list šalje na poštu i gde se izdaje prodavci-ma;trgovina: v. špedicija.

Reč Ekspedicija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. еxпедитио) слање, одашиљање, отправљање, отпремање; поход више лица са извесним циљем, нпр. научним; војно предузеће, поход; место у пошти где се пошиљке припремају за одашиљање и одакле се шаљу; одељење у администрацији неког листа одакле се лист шаље на пошту и где се издаје продавци-ма; трг. в. шпедиција.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e