Skip to main content

Ekspedirati značenje

Šta znači Ekspedirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekspedirati (latinski expedire odrešiti) slati, poslati, otpremati, otpremiti, otpraviti, otpravljati, uputiti.

Reč Ekspedirati napisana unazad: itaridepske

Ekspedirati se sastoji od 11 slova.

Šta je Ekspedirati

На Ћирилици: (лат. еxпедире одрешити) слати, послати, отпремати, отпремити, отправити, отправљати, упутити.

Slično: 
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E