Skip to main content

Ekspedirati

Šta znači Ekspedirati


Ekspedirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekspedirati (latinski expedire odrešiti) slati, poslati, otpremati, otpremiti, otpraviti, otpravljati, uputiti.

Reč Ekspedirati napisana unazad: itaridepske

Ekspedirati se sastoji od 11 slova.

sta je Ekspedirati

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...