Skip to main content

Ekspert

Šta znači Ekspert


Ekspert značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekspert (latinski expertus) stručnjak, znalac, veštak u čemu, naročito: onaj koji vrši veštačenje čega.

Reč Ekspert napisana unazad: trepske

Ekspert se sastoji od 7 slova.

sta je Ekspert

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...