Skip to main content

Eksploatacija značenje

Šta znači Eksploatacija


Eksploatacija

latinica:

Definicija i značenje reči Eksploatacija (od francuske reči: exploitation) iskorišćavanje; iskorišćavanje tuđe radne snage; vađenje, kopanje (rude).

Reč Eksploatacija napisana unazad: ajicataolpske

Eksploatacija se sastoji od 13 slova.

sta je Eksploatacija

Slično:
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E