Skip to main content

Eksploatacija značenje

Šta znači Eksploatacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksploatacija (fr. exploitation) iskorišća-vanje; iskorišćavanje tuđe radne snage; vađenje, kopanje (rude).

Reč Eksploatacija napisana unazad: ajicataolpske

Eksploatacija se sastoji od 13 slova.

Šta je Eksploatacija

На Ћирилици: (фр. еxплоитатион) искоришћа-вање; искоришћавање туђе радне снаге; вађење, копање (руде).

Slično: 
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E