Skip to main content

Eksploatator značenje

šta znači Eksploatator

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksploatator (fr. exploiter) iskorišćavati) iskorišćavalac tuđe radne snage.

Reč Eksploatator sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. еxплоитер) искоришћавати) искоришћавалац туђе радне снаге.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e