Skip to main content

Eksploatator

Šta znači Eksploatator


Eksploatator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eksploatator (od francuske reči: exploiter) iskorišćavati) iskorišćavalac tuđe radne snage.

Reč Eksploatator napisana unazad: rotataolpske

Eksploatator se sastoji od 12 slova.

sta je Eksploatator

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...