Skip to main content

Eksploatator značenje

Šta znači Eksploatator

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksploatator (fr. exploiter) iskorišćavati) iskorišćavalac tuđe radne snage.

Reč Eksploatator napisana unazad: rotataolpske

Eksploatator se sastoji od 12 slova.

Šta je Eksploatator

На Ћирилици: (фр. еxплоитер) искоришћавати) искоришћавалац туђе радне снаге.

Slično: 
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...
Sve reči na slovo E