Skip to main content

Eksploatirati

Šta znači Eksploatirati


Eksploatirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eksploatirati (od francuske reči: exploiter) iskorišćavati, koristiti se; upotrebljavati; izrađivati, obavljati, obdelavati; vaditi, kopati (rudu).

Reč Eksploatirati napisana unazad: itaritaolpske

Eksploatirati se sastoji od 13 slova.

sta je Eksploatirati

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...