Skip to main content

Eksploatirati značenje

šta znači Eksploatirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksploatirati (fr. exploiter) iskorišćavati, koristiti se; upotrebljavati; izrađi-vati, obavljati, obdelavati; vaditi, kopati (rudu).

Reč Eksploatirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. еxплоитер) искоришћавати, користити се; употребљавати; израђи-вати, обављати, обделавати; вадити, копати (руду).


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e