Skip to main content

Eksplozija

Šta znači Eksplozija


Eksplozija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eksplozija (latinski explosio) prasak, pucanj, rasprskavanje uz pucanj; figurativno: nagao i jak izliv, npr. gneva, srditosti i dr.

Reč Eksplozija napisana unazad: ajizolpske

Eksplozija se sastoji od 10 slova.

sta je Eksplozija

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...