Skip to main content

Eksploziv značenje

Šta znači Eksploziv


Eksploziv

latinica:

Definicija i značenje reči Eksploziv (latinski explosivus) opšti naziv za sve tvari koje imaju svojstvo rasprskavanja uz pucanj (barut, dinamit, ekrazit itd.); gramatika: praskavac (glas).

Reč Eksploziv napisana unazad: vizolpske

Eksploziv se sastoji od 9 slova.

sta je Eksploziv

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...