Skip to main content

Eksplozivan značenje

šta znači Eksplozivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Eksplozivan (latinski) rasprsan, koji se rasprskava, koji ima svojstvo rasprskavanja, praskav; eksplozivna zrna zrna sa razornim punjenjem.

Reč Eksplozivan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат.) распрсан, који се распрскава, који има својство распрскавања, праскав; експлозивна зрна зрна са разорним пуњењем.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e