Skip to main content

Eksplozivan

Šta znači Eksplozivan


Eksplozivan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eksplozivan (latinski) rasprsan, koji se rasprskava, koji ima svojstvo rasprskavanja, praskav; eksplozivna zrna zrna sa razornim punjenjem.

Reč Eksplozivan napisana unazad: navizolpske

Eksplozivan se sastoji od 11 slova.

sta je Eksplozivan

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...